Szukasz pracy w Polsce?

Współpracujemy z wieloma firmami w Polsce i za granicą dostarczając im pracowników. Podejmujemy również wspólne działania z organizacjami wspierającymi relacje Polsko-Ukraińskie.

HRex Praca

HUMAN RESOURCES EXPERIENCE

ulJana Heweliusza 11, petro 11, biuro 1111

80-890 GDAŃSK

POLAND

BIURO@HREX.EU

+48 570 008 767

Wyślij nam wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRex Praca Sp. z o.o. NIP 5833220900, GdanskulJana Heweliusza 11, petro 11, biuro 1111
  2. kontakt z administratorem – biuro@hrex.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Gdansk, ul. Jana Heweliusza 11, petro 11, biuro 1111, POLAND