Szukasz pracy w Polsce?

Współpracujemy z wieloma firmami w Polsce i za granicą dostarczając im pracowników. Podejmujemy również wspólne działania z organizacjami wspierającymi relacje Polsko-Ukraińskie.

HRex Praca

HUMAN RESOURCES EXPERIENCE

Ul. Jana Heweliusza 11, biuro 1514 (15 piętro)

80-890 GDAŃSK

POLAND

BIURO@HREX.EU

+48 570 008 368

Wyślij nam wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRex Praca Sp. z o.o. NIP 5833220900, Ul. Jana Heweliusza 11, biuro 1514 (15 piętro), 80-890 Gdańsk
  2. kontakt z administratorem – biuro@hrex.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Ul. Jana Heweliusza 11, biuro 1514 (15 piętro), 80-890 GDAŃSK, POLAND