Nasza Agencja świadczy usługę Outsourcingu Pracowniczego, która często jest mylnie nazywana Leasingiem Pracowników. Dzięki tej formie współpracy Klient na rzecz, którego pracownicy świadczą pracę nie musi prowadzić ich dokumentów kadrowych. Ta forma usługi wykonywana jest na bazie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; daje to możliwość elastycznego podejścia do czasu pracy.

 

Pracownicy z Ukrainy są zainteresowani jak największą ilością godzin pracy, która wprost przekłada się na ich dochód. Agencja dba o legalność ich zatrudnienia. Nasi Koordynatorzy wspierają proces wdrażania Pracowników w ich obowiązki.

 

Cena takiej usługi składa się ze stosunkowo niskiej, jednorazowej opłaty operacyjnej oraz z wyniku mnożenia liczby robczogodzin i stawki godzinowej. Jedna lub dwie faktury w miesiącu to najprostsza metoda rozliczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Klienci oszczędzają zarówno czas, jak i pieniądze.

 

Profesjonalne podejście i dopilnowywanie wszystkich aspektów związanych z prawem pracy pozwala nam na budowanie długotrwałych relacji z takimi podmiotami jak Carrefour, Selgros, Jula.

 

Zapraszamy do współpracy.