Powody, dla których warto zatrudnić pracowników z Ukrainy:

Obywatele z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski są zorientowani na pracę. Dokładają wszelkich starań, żeby ich działania zostały docenione.
Wśród obywateli Ukrainy znajduje się wielu specjalistów z niemal każdej branży. Masz możliwość zatrudnienia osób wykwalifikowanych, zaangażowanych i pełnych chęci do podejmowania nowych wyzwań.
Ewentualna bariera językowa w przypadku pracowników z Ukrainy jest bardzo niewielka z uwagi na zbliżone w znacznym stopniu słownictwo polskie i ukraińskie.
Zbieżność kulturowo-obyczajowa obu krajów pozwala na szybkie zasymilowanie się pracowników ukraińskich w polskim społeczeństwie.
Ukraińcy często wybierają Polskę jako swoje docelowe miejsce emigracji zarobkowej. Kraje położone dalej na Zachód stawiają przed nimi większą barierę językową i społeczną.

Pracodawco pamiętaj, że:

Pracownik musi mieć gdzie mieszkać – jest to kluczowa kwestia przy migracji zarobkowej.
Pracownik musi otrzymać wynagrodzenie, które zapewni mu utrzymanie się w Polsce, a często także pozwoli  na wsparcie rodziny na Ukrainie.
Osoba posługująca się językiem ukraińskim szybko nauczy się komunikować po polsku; łatwiej jest znaleźć pracownika bez dobrej znajomości języka polskiego ze względu na ilość aplikujących kandydatów.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy:

Dla obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi państwo polskie przygotowało uproszczone procedury związane z zatrudnieniem.
Pierwszym i niezbędnym warunkiem zatrudnienia jest złożenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w PUP.
Kandydat musi posiadać ważną wizę oraz pozwolenie na pracę, aby mógł podjąć pracę w Polsce.
Skorzystaj z usług wyspecjalizowanej agencji pośrednictwa pracy; mimo uproszczonego postępowania procedury są czasochłonne, a przepisy często się zmieniają; specjalista agencji potrafi dobrać właściwą drogę uzyskania niezbędnych pozwoleń i zrobi to z zachowaniem odpowiednich terminów.
Pierwsze pozwolenie na pracę przyznawane jest na okres 6 miesięcy; jeżeli chcesz zatrzymać pracownika na dłużej, proces dalszej legalizacji zatrudnienia należy zacząć co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności pierwszego pozwolenia.

Jeżeli masz pytania, chętnie odpowiemy na nie w ramach usługi konsultacyjnej.