HRex Sp. z o.o. jest autoryzowaną agencją pracy, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Dysponujemy rozbudowaną siecią rekruterów w obu krajach. Informacje o wolnych miejscach pracy przekazujemy wieloma kanałami, dzięki czemu docierają one do szerokiego grona kandydatów. Oprócz zwykłych ogłoszeń kierujemy informacje do wyselekcjonowanej grupy odbiorców poprzez niestandardowe kanały i narzędzia. Dzięki temu uzyskujemy wyższą skuteczność naszych rekrutacji.

Nasze działania dostosowujemy do wytycznych i potrzeb Klienta.

Cena usługi zależy od stopnia skomplikowania procesu rekrutacji.

Po selekcji kandydatów wspieramy Klienta w procesie uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych oraz do zapoznania się z naszym Poradnikiem dla Pracodawcy.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRex Praca Sp. z o.o. NIP 5833220900, GdanskulJana Heweliusza 11, petro 11, biuro 1111
  2. kontakt z administratorem – biuro@hrex.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu